0884 540 014

Статии

  • Казус при проверка от НАП за установяване на произход на капитал

    Димитрова била едноличен собственик на капитала на ООД, чийто размер бил 200 000 лева. Управител на фирмата бил съпругът й Димитров. По повод искане от дружеството да му бъде възстановен ефективно ддс от дейността му започнала проверка на фирмата от НАП. В хода на проверката била изискана информация и документи за произход на средствата, с които фирмата осъществява дейността си.

    Прочети публикацията

  • Данък върху дохода от наем на наематели физически лица

    В практиката си адвокат за счетоводни и данъчни консултации съм забелязала, че много собственици на жилища погрешно смятат, че само фирмите наематели имат задължение да удържат и внасят данък върху дохода от наем от името на своите хазяи. През 2016-та година с мен се свърза госпожа Иванова, която не знаеше, че лично трябва да внесе данък върху дохода от наем за своите наематели, които са физически лица. В резултат на това на дамата е образувана данъчна проверка за установяване на факти и обстоятелства относно получени и недекларирани данъчни и осигурителни задължения. Ето как трябва да постъпите, ако и вие сте изправени пред същата ситуация: 

    Прочети публикацията