0884 540 014

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Адвокат Весела Пенева

Защита на Вашите правни интереси и бизнес цели

Адвокат Весела Пенева

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА Предлага пълен набор от правни услуги, необходими за изготването и слкючването на всички видове договори и сделки. Предлага правни и консултантски услуги в областта на наказателно право, гражданското право,трудово право, търговско право, административно право, данъчно право, вещно и наследствено право. Оказва правна помощ и съдействие при изготвянето на нотариални актове, сделки с недвижими имоти, изготвяне на договори за покупко-продажба, наеми, заеми, дарения, споразумения.

Правни услуги

 • Наказателно право
  • Защита в досъдебно производство и извършване на процесуални действия в него
  • Защита на подсъдимия, частния обвинител в съдебното производство;
  • Защита пред съд по мерки за неотклонение и за процесуална принуда;
  • Изготвяне на въззивна и касационна жалба;
 • Гражданско право
  • Исково производство по общия ред на ГПК пред всички инстанции
  • Защита на финансови и имуществени права на кредитори и длъжници;
  • Особени искови производства;
  • Заповедно производство;
  • Правна защита на вашите законни права.
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ И ТЪРГОВСКО ПРАВО
  • Регистрация на ЕТ (Едноличен търговец);
  • Регистрация на ООД (Дружество с ограничена отговорност);
  • Регистрация на ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност);
  • Регистрация на СД (Събирателно дружество);
  • Регистрация на АД (Акционерно дружество).
 • Семейно и наследствено право
  • Защита по бракоразводни дела;
  • Предявяване на искове за унищожаване на брак;
  • Иск за оспорване разпореждането с обща вещ;
  • Изготвяне на брачни договори;
  • Подготвяне на всички необходими документи по процедурата за осиновяване.
 • Застрахователно право
  • Услуги в областта на застрахователното право;
  • Искове срещу застрахователи;
  • Изплащане на обезщетения;
  • Застрахователни дела;
  • Наказателни дела при ПТП;
  • Застраховки "Гражданска отговорност".
 • Данъчно и финансово право
  • Данъчна защита;
  • Защита по данъчно-ревизионни актове;
  • Правни консултации по данъчно правни въпроси и казуси;
  • Правни услуги във връзка с възстановяване на ДДС;
  • Данъчно планиране.