0884 540 014

Семейно право

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА извършва следните правни услуги в областта на семейно право.

 • Защита по бракоразводни дела;
 • Предявяване на искове за унищожаване на брак за преобразуване на общото имущество на съпрузите в лично имущество на всеки поотделно;
 • Иск за оспорване разпореждането с обща вещ , когато разпореждането е извършено само от единия съпруг;
 • Иск за определяне на по-голям дял на единия съпруг от СИО;
 • Изготвяне на брачни договори;
 • Подготвяне на всички необходими документи по процедурата за осиновяване;
 • Предявяване на иск за произход от майката или от бащата;
 • Оспорване на бащинство;
 • Оспорване на припознаването на детето от другия родител;
 • Унищожаване на припознаването;
 • Представителство в производство по пълно или непълно осиновяване;
 • Представителство на иск за унищожаване на осиновяването.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или