0884 540 014

Наследствено право

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА извършва следните правни услуги в областта на наследствено право.

  • Предявяване на искове за поделяне на наследствената маса;
  • Представителство и защита в производства по намаляване на завещания и дарения накърняващи запазената част на наследник;
  • Предявяване на иск по нищожност или унищожаемост на завещанието;
  • Производство по делба на наследство;
  • Изготвяне на договори за дарения и завещания.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или