0884 540 014

Абонаментно правно обслужване

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага на своите клиенти абонаментно правно обслужване по интересуваща ги област от правото.

Клиентите на адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА получават професионална правна помощ и индивидуален подход при решаване на проблемите от засягащата ги област на правото.

Консултации могат да бъдат получавани всеки работен ден в рамките на работното време или във фиксирани часове за среща според потребностите на клиента.

За своите киенти адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА разработва цялостна стратегия за развитие на дейността. Клиентът получава превантивна правна защита чрез изработване на цялостна правна концепция.

Вие можете да сключите дългосрочен договор за абонаментно правно обслужване, което да Ви помогне за получаване на своевременните новости и промени в интересуващата Ви правна област, както и моментно разрешаване на възникнали в процеса на работа правни казуси.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или