0884 540 014

Често задавани въпроси за ЧСИ и запор на имущество

Напоследък имаме все повече запитвания свързани със запор на имущество или банкови сметки от частен съдебен изпълнител.  За да сме полезни на своите клиенти, публикуваме част от казусите, които са по-често срещани:

Въпрос: Фирмената ни сметка е запорирана от ЧСИ, след като от градски съд в София са се произнесли по жалба от наш контрагент за неизпълнение на сключен договор. Призовката не е стигнала до нас, за да отправим възражение. Какво следва да се направи, за да се отблокира сметката?

Отговор: В конкретния случай сте били лишени от възможност да участвате в делото поради ненадлежно призоваване. Следва да се инициира производство по отмяна на влязло в сила решение пред ВКС чрез искане. Ако съдът уважи искането отменя решението на градски съд и му връща делото за ново произнасяне, което ако е във ваша полза ще доведе до прекратяване на изпълнителното дело и вдигане на запора.

Въпрос: Здравейте, върху заплатата ми има запор от ЧСИ, вследствие на иск от мобилен оператор за дължими вноски по договор за мобилни услуги. Преди години взех телефон със сим карта на промоция и плащах вноските в продължение на една година, без изобщо да използвам услугата. Явно договорът е бил едностранно продължен и в продължение на 4 години са ми начислявали автоматично вноски. Как да процедирам в този случай?

Отговор: В случай че запора е в следствие на обезпечаване на предявения иск и производството по иска е висящо, то в едномесечния ви срок за отговор на исковата молба следва да се направят тези възражения с приложени доказателства към тях, които ако са основателни биха довели до отхвърляне на исковата претенция срещу вас.

Въпрос: Какво означава запор от ЧСИ. Днес опитах да изтегля пари от сметката си и беше блокирана. Като отидох в банката в София ми казаха, че сметката е запорирана от частен съдебен изпълнител. Какво се е случило?

Отговор: Запор означава отправено до банката от съдебния изпълнител изявление което съставлява забрана да се разпореждате със собствените си парични средства по сметката, както и императивно нареждане тези парични средства да бъдат превеждани по сметката на съдебния изпълнител с цел последния да удволетвори ваш кредитор. В този случай срещу вас има издаден изпълнителен лист за да се образува изпълнителното дело.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или