0884 540 014

Процесуално представителство

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага пълната гама правни услуги в областта на процесуалното представителство.

  • Правна помощ и съдействие при административни процедури;
  • Устни и писмени консултации при всякакви спорни казуси;
  • Анализ на документи и доказателствен материал;
  • Изготвяне на спогодби;
  • Процесуално представителство пред съд по административни, търговски, граждански дела и наказателни дела;
  • Изготвяне и представяне пред съда на всякакви искове, становища или други необходими в процеса документи;
  • Изследване, анализ и становища по жалби срещу клиента и подготвяне на писмени защити;
  • Становища по прекратяване или спиране на водени от или срещу клиента дела;
  • Изготвяне и депозиране на жалби срещу решения, определения и разпореждания на съда пред въззивна или касационна инстанция.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или