0884 540 014

ЧСИ - частни съдебни изпълнители - последици от дейността им

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага на своите клиенти в София правни консултации по всички въпроси свързани с ЧСИ. Частни съдебни изпълнители се превърна в доходна професия, чиято известност все повече нараства напоследък. Това се дължи на факта, че все повече хора са затруднени да изплащат своите кредити или да погасяват своите задължения. В тази връзка кредиторите и доставчиците на услуги прибягват до услугите на частните съдебни изпълнители.

Ние можем да помогнем при различни казуси, свързани с дейността на частните съдебни изпълнители. Те най-често са свързани с превишени права, в които случаи се стига до обжалване на действията на ЧСИ.

Същевременно ако имате вземания можете да се обърнете към адвокат Весела Пенева

Тя работи с добри професионалисти чси - частни съдебни изпълнители. Подготвя всички необходими документи, за да се пристъпи към изпълнително дело при ЧСИ.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА ще Ви консултира и ще Ви предложи най-добрата правна стратегия за защита на Вашите интереси. Доверете се на професионалния опит и правни знания на адвокат Весела Пенева.

Частни съдебни изпълнители (ЧСИ) съдействат на своите клиенти да възстановят парите, които техни клиенти им дължат. ЧСИ обикновено ще поискат сигурен начин за възстановяване на средствата - в брой, чрез банков превод, дебитна или кредитна карта. ЧСИ могат да посетят домът Ви при което ще заплатите и такса. За да може ЧСИ да предприеме действия срещу Вас е необходимо клиентът му да получи съдебна заповед. ЧСИ конфискуват вещите Ви и ги продават след това на търг за да покрият дълга, ако Вие не го изплатите.

Вие можете да възразите срещу заповедта, като попълните приложения формуляр за възражение и го подадете в съда по съответния ред. Достатъчно е да напишете възразявам срещу заповедта за изпълнение без да е необходимо да посочвате каквито и да било други мотиви. От тук нататък кредиторът трябва да заведе обикновен иск и обикновено дело, за да събере своето вземане. Всичко това трябва да стане в съответните законовоопределени срокове и правен ред.

Други услуги в тази област:

За длъжници

  • защита при неправомерни действия от страна на съдия изпълнител
  • всички въпроси свързани със защита на Вашите права и интереси по ГПК.
  • Защита от съдебен изпълнител
  • защита при ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО за неплатени сметки от ТОПЛОФИКАЦИЯ, Енергийни дружества. мобилни оператори, банки, лизингови къщи и други. Ако Вие направите възражение и го подадете в съда в 14 дневен срок след получаването на заповедта, тогава кредиторът трябва да заведе към Вас гражданско дело, като следва да подаде иск в едномесечен срок. Ако не направитетова или пропуснете посочения срок заповедта ВЛИЗА В СИЛА

За доставчици на кредити, стоки и услуги

Пълно правно консултиране при избор на чси - частни съдебни изпълнители всички въпроси свързани със защита на Вашите права и интереси по ГПК.

Полезна иформация за ЧСИ:

Камара на ЧСИ

ЧСИ продажбиЗа директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или