0884 540 014

Защита от частен съдебен изпълнител - ЧСИ

Адвокат весела Пенева предлага правна защита на интересите на своите клиенти в София и защита от частен съдебен изпълнител /ЧСИ/. В случай на превишаване на правата от страна на ЧСИ може да се направи обжалване.

Правна защите от ЧСИ се налага в случите, когато имате непогасени задължения към кредитор (най-често това са банки кредитори, фирми предоставящи бързи кредити, лизингови фирми, други доставчици на услуги), който е потърсил своите права по съответния правен ред. Съдия изпълнителят може да Ви посети на място в дома Ви или да получите призовка за доброволно изпълнение.

Има редица действия, които Вие можете да предприемете, за да защитите Вашите интереси. Заповедното производство е уредено в ГПК глава 37 Заповедно производство. Съгласно неговите разпоредби след като Ви бъде връчена призовка за доброволно изпълнение и заповедта за изпълнение, Вие можете да възразите срещу заповедта, като попълните приложения формуляр за възражение и го подадете в съда по съответния ред. Достатъчно е да напишете възразявам срещу заповедта за изпълнение без да е необходимо да посочвате каквито и да било други мотиви. От тук нататък кредиторът трябва да заведе обикновен иск и обикновено дело, за да събере своето вземане. Всичко това трябва да стане в съответните законовоопределени срокове и правен ред.

Повече информация за реални казуси, свързани с ЧСИ и запор на имущество

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА ще Ви консултира и ще Ви предложи най-добрата правна стратегия за защита на Вашите интереси. Доверете се на професионалния опит и правни знания на адвокат Весела Пенева.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага защита и в рамките на изпълнително производство, също уредено в ГПК.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или