0884 540 014

Адвокат по имотни дела

Адвокат Весела Пенева е юрист с опит в имотните дела и наследственото право и предлага своите услуги в София.

Питате се какво трябва да правите при възникване на спор за имот или наследство? Отговорът е, че ви трябва добър адвокат по наследствени и имотни дела, който да ви даде правилен съвет или в случай на заведено дело да упражни точно и навреме вашите права.

В практиката не са рядко срещано явление случаи на:

  • спор за собственост на имот,
  • на делба на съсобствен имот,
  • опасност от покупка на имот с тежести,
  • изнасяне на имот на публична продан,
  • спорове за наследство,

които да положат началото на едно бъдещо дело. Тогава идва необходимостта от вашата правна защита от адвокат по имотни и наследствени дела съобразно правата, които притежавате и за които трябва да сте наясно до какви правни последици биха довели.  Защото загубата на дело за имот или наследство би ви лишила от правата, които притежавате върху тях, а това може да има много неблагоприятни финансови последици.

Ако търсите добър адвокат, който да защити вашите права, в случай че има опасност да станете жертва на имотна измама или вече сте станал жертва на имотна измама, вашите права може да защити адвокат по недвижими имоти Весела Пенева.

В случай че сте направили нотариално заверено пълномощно, с което сте дали права за разпореждане с ваш имот на трето лице под натиск, или сте дали ваш имот срещу задължение за издръжка и гледане, дарили сте го, прехвърлили сте го под натиск, може да имате нужда от опитен адвокат по недвижими имоти, който да ви даде правилен съвет как да процедирате така, че отново да си върнете имота или неговата парична равностойност.

Важно е да знаете, че има давностни срокове, които трябва да сте спазили, за да може да се развали или отмени разпоредителна сделка с вашия недвижим имот. В общия случай тази давност е 5 години от датата на сделката. След изтичане на давностните срокове повече нищо не би могло да се направи. Затова не губете излишно време и се свържете с вашия адвокат по недвижими имоти Весела Пенева, за да защитите адекватно вашите накърнени имуществени права от трети лица.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или