0884 540 014

Адвокат по имотни дела

Адвокат Весела Пенева е юрист с опит в имотните дела и наследственото право и предлага своите услуги в София.

Питате се какво трябва да правите при възникване на спор за имот или наследство? Отговорът е, че ви трябва добър адвокат по наследствени и имотни дела, който да ви даде правилен съвет или в случай на заведено дело да упражни точно и навреме вашите права.

В практиката не са рядко срещано явление случаи на:

  • спор за собственост на имот,
  • на делба на съсобствен имот,
  • опасност от покупка на имот с тежести,
  • изнасяне на имот на публична продан,
  • спорове за наследство,

които да положат началото на едно бъдещо дело. Тогава идва необходимостта от вашата правна защита от адвокат по имотни и наследствени дела съобразно правата, които притежавате и за които трябва да сте наясно до какви правни последици биха довели.  Защото загубата на дело за имот или наследство би ви лишила от правата, които притежавате върху тях, а това може да има много неблагоприятни финансови последици.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат весела пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или