0884 540 014

Въпроси при развод

Разводът е неприятно преживяване, но ако се случи е добре да знаем какво да предприемем и какво  да очакваме, както и каква е ролята на адвоката при дело за  развод. В следващите редове ще ви запозная с най-честите въпроси, задавани ми от клиенти в адвокатската ми практика при бракоразводни дела:
 

1. Как да изберем адвокат в случай на развод?

Отговор:
При избора си на адвокат за бракоразводно дело следва да се акцентира върху личния опит и познание на адвоката в областта на семейното право. Нужен ви е юрист, който да ви насочи за начина, по който бихте могли да си разрешите семейните проблеми по най-бързия и безболезнен начин. В този случай с помощта на опитен адвокат бихте могли да обсъдите дали е възможно да се постигне развод по взаимно съгласие на съпрузите или не, на кого да се присъдят родителските права върху родените от брака деца, които не са пълнолетни, кой да ползва семейното жилище, каква издръжка да плаща другия съпруг, какво ще бъде фамилното име след развода на съпругата, какъв би бил най-подходящият режим на виждане с детето/децата.

2. Кои са най-важните неща, които е добре да знаем преди да започнем бракоразводно дело?

Отговор:
Най-важното е да се знае, че след разтрогването на брака бившите съпрузи не могат да се наследяват помежду си, имуществото, придобито по време на брака става обикновена дялова съсобственост при равни квоти и трябва да се раздели, детето/децата ако не са пълнолетни ще живеят при единия родител, а другия ще има право да го вижда в строго регламентирани дни и ще трябва да плаща издръжка до навършване на 18-годишна възраст, по време делото за развод разноските са за сметка на съпруга, чийто е вината за разтрогване на брака.

3. Колко време трае едно бракоразводно дело?

Отговор:
Има два варианта:
- Развод със споразумение между съпрузите и делото се решава в едно съдебно заседание и в зависимост от натовареността на съда може да отнеме около 3 месеца;
- Развод по инициатива на единия съпруг – отнема повече време, защото делото се гледа в повече от едно съдебно заседание и на три инстанции – от 1 до 3 години в зависимост до коя инстанция ще се разгърне делото.

И при двата варианта адвокатът по развода трябва ви посъветва за правилния подход при събиране на доказателства и преговори с ответната страна.

4. Каква е масовата практика при присъждане на попечителство над децата при развод?

Отговор:
Масовата практика е родителските права да се предоставят на майката, тъй като децата са по-привързани към нея, а бащата да ги вижда в определени дни и да плаща издръжка. Не са рядкост и обратните хипотези, но за да получи бащата родителските права трябва да се докаже, че майката е неспособна да се грижи за децата поради здравословни проблеми, пороци, безпаричие, незаинтересованост и т.н.

5. Колко големи трябва да са децата, за да могат да изразят волята си с кого да живеят?

Отговор:
Децата ако са навършили 16-годишна възраст могат да бъдат разпитани в съдебно заседание и да изразят волята си.

6. Как се разделя  имуществото при развод?

Отговор:
След развода придобитото по време на брака имущество става обикновена съсобственост между бившите съпрузи при равни дялове ако не се докаже по-голям принос на единия съпруг в придобиването на имуществото. То следва да се раздели като това може да стане с доброволна делба или със съдебна делба чрез гражданско дело.

7. Какво е значението на адвоката при едно бракоразводно дело?

Отговор:
Значението на адвокат при развод е от съществено значение какво ще получите като пари, имущество и права върху децата след развода и до кога можете да упражнявате пълноценно права върху тях.

8. Какви са правата на бащата за попечителство над децата, ако няма сключен граждански брак.

Отговор:
Ако родителските права са присъдени на майката бащата трябва да плаща редовно издръжката им на падежа иначе рискува да бъде даден на съдия изпълнител и на прокурор, тъй като неплащането на издръжка е престъпление. Той има право да се вижда с децата съобразно отредения му режим на лични отношения с децата по бракоразводното решение.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или