0884 540 014

Адвокат по банкови дела

Адвокат Весела Пенева предлага съдействие във връзка с банкови дела в София.

В днешните времена на твърде висока кредитна задлъжнялост често се случва лице, получило кредит от банка да влезе в спор с нея относно възникналото между тях кредитно правоотношение. Стига се до там, че се завежда дело и банката си изважда изпълнителен лист без дори и лицето да знае, че е осъдено. Чак когато разбере от съдия изпълнител какъв е размерът на задължението му нещата стават кошмарни. Оказва се,че задължението му е нарастнало дори повече от два пъти. Трябва да се знае, че в случай на завеждане на дело от страна на банката към длъжника, то е задължително преди това банката да обяви на длъжника кредита за предсрочно изискуем с нарочно писмо (най-често това става с нотариална покана). В противен случай, съдът не би следвало да издава изпълнителен лист за задължението или в случай на издаване при жалба срещу него той следва да бъде обезсилен. Затова ви е необходим добър адвокат по банкови дела, който навреме да ви консултира и упражни правата ви в срок, за да не се окаже, че трябва да плащате много повече отколкото очаквате и да няма какво повече да направите.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или