0884 540 014

Правни услуги

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага адвокатски услуги, правни консултации и съдебна защита на юридически и физически лица по търговски, облигационни, семейноправни, гражданскоправни, трудови, вещни и данъчни, наказателни въпроси и дела, обжалване на наказателни постановления към актове за административни нарушения и наказания, помощ при административни спорове, регистрация, промяна на обстоятелства и заличаване на фирми, наследственоправни въпроси и др.

Адвокат Весела Пенева осъществява правни услуги в следните области на правото:За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или