0884 540 014

Наказателно право

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА извършва следните правни услуги в областта на наказателно право.

  • Защита в досъдебно производство и извършване на процесуални действия в него;
  • Защита на подсъдимия, частния обвинител в съдебното производство;
  • По наказателни дела от частен характер защита на частния тъжител или на подсъдимия;
  • Защита пред съд по мерки за неотклонение и за процесуална принуда;
  • Изготвяне на въззивна и касационна жалба;
  • Заличаване на криминална регистрация от информационните масиви на МВР на лица, срещу които са повдигнати обвинения и са образувани наказателни производства.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА ще защити правата на обвиняемия с повдигнато обвинение от прокуратурата или разследващия орган за престъпление по наказателния кодекс при внесен в съда обвинителен акт. Реабилитиране на осъдени лица по съдебен ред. Представителство на обвиняемия при вземане на мярка за неотклонение. Защита на пострадалия или неговите наследници по наказателно производство срещу извършителя.

Досъдебно производство

Досъдебно производство се образува при наличие на достатъчно данни за извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс от общ характер. Наличието на извършено престъпление е законен повод за образуване на досъдебно производство. То се образува от прокурор с нарочно постановление, а в някои случаи се образува с акта за първото действие  по разследването като например при бързите производства, когато извършителят е заварен на местоизвършване на престъплението.

Досъдебното производство представлява подготвителна фаза на съдебния наказателен процес. В него се събират доказателства, които са относими към субективната и обективната страна на престъплението. Доказателствата се събират от разследващия орган под ръководството и надзора на наблюдаващ прокурор.

След като приключи процесът по събиране на доказателствата в досъдебното производство, материалите се предявяват на обвиненото в извършване на престъплението лице и неговия защитник, на пострадалия или неговите наследници и неговия защитник и се изпраща на прокурора за изготвяне на обвинителен акт и внасянето му в съда за образуване на съдебно наказателно производство.

Когато в досъдебното производство се установи извършителят на престъплението, разследващият орган, след като е докладвал на прокурора, привлича лицето към наказателна отговорност като му повдига обвинение с постановление и взема спрямо него мярка за неотклонение или изпраща на прокурора материалите за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест спрямо обвиненото лице.

При привличане на обвиняемо лице в досъдебното производство или при разпитването му в качеството му на свидетел, то има право да се представлява от упълномощен адвокат. Адвокат Весела Пенева може да осигури процесуално представителство в досъдебно производство, а също и в съдебната фаза на наказателния процес пред съда.

Лека и средна телесна повреда

Нанасянето на лека или средна телесна повреда е престъпление срещу личността по смисъла на Наказателния кодекс. Изразява се в накърняване на телесната неприкосновеност на човешкото тяло, имащо за последица причиняване на травматично увреждане.

Леката телесна повреда може да бъде съпроводена с или без разстройство на здравето. Когато няма разстройство на здравето, се говори за причинена болка или страдание.

Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

За нанасяне на лека телесна повреда наказателното производство се възбужда по тъжба на пострадалия, подадена в съда в шестмесечен срок. Наказателното производство за нанесена средна телесна повреда се възбужда по обвинителен акт на прокурор.

Адвокат Весела Пенева може да ви окаже съдействие в случай на нанесена средна или лека телесна повреда.

Полезно:

Как да намеря добър адвокат по наказателни дела София

Как добрият адвокат по наказателно право може да помогне на своите клиенти
Казуси от реалната юридическа практика по наказателни дела.

Наказателно дело при пътно-транспортно произшествие
Случай от практиката на адвокат Весела Пенева по наказателно право.

Случай с наказателно дело срещу чужд гражданин
В практиката ми на адвокат по наказателно право съм се сблъсквала и с по-специфични случаи, които изискват по-комплексни познания, извън конкретната юридическа материя.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или