0884 540 014

Адвокат Весела Пенева

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА получава образованието си във водещи образователни институции в България.

Обслужва клиенти от различни градове на България, както и чуждестранни физически или юридически лица.

Предлага правни и консултантски услуги в областта на наказателно право, гражданското право,трудово право, търговско право, административно право, данъчно право,  вещно и наследствено право. Оказва правна помощ и съдействие при изготвянето на нотариални актове, сделки с недвижими имоти, изготвяне на договори за покупко-продажба, наеми, заеми, дарения, споразумения.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА Предлага пълен набор от правни услуги, необходими за изготването и слкючването на всички видове договори и сделки.

Пълно обслужване на фирми от подготовка на учредителната фирмена документация и регистрация на фирмата, до всички сделки и дейности, осъществявани в процеса на нейното функциониране.

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА притежава професионални знания и опит, гарантиращи защитата на Вашите интереси и бизнес цели.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат весела пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или