0884 540 014

Адвокат Весела Пенева

Кои сме ние

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА получава образованието си във водещи университети в България.

Притежава професионални знания и опит, гарантиращи защитата на Вашите интереси и бизнес цели.

Нашите услуги са насочени предимно към клиенти в наказателното право, застрахователното право, облигационното, вещното, търговското, данъчното и трудовото право.

Обслужваме клиенти от различни градове на България, както и чуждестранни физически или юридически лица от страни като Унгария, Сирия, Австрия и др.

История на кантората

Кантората е създадена 2009 г. и през последните години се развива успешно с помощта на професионалните и морални качества на екипа.

Резултатите от нашия труд са видими в непрекъснатото увеличаване броя на клиентите, които все повече ни гласуват доверие и разчитат на нашата компетентна помощ.

От създаването на кантората до сега имаме множество спечелени дела и разрешени казуси на различна тематика.

Защо да изберете нас

Адвокатска кантора ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага правни и консултантски услуги в областта на:

 • наказателно право;

 • гражданско право;

 • трудово право;

 • търговско право;

 • административно право;

 • данъчно право;

 • вещно и наследствено право.

Екипът ни оказва правна помощ и съдействие при изготвянето на:

 • нотариални актове;

 • сделки с недвижими имоти;

 • изготвяне на договори за покупко-продажба;

 • наеми;

 • заеми;

 • дарения;

 • споразумения.

Кои са нашите предимства

 • Бързина, точност и коректност - нашите преимущества се изразяват в бързо, точно и навременно изпълнение на възложените задачи на сравнително добри цени за пазара на предлаганите услуги.

 • Пълен набор от правни услуги - адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага пълен набор от правни услуги, необходими за изготвянето и сключването на всички видове договори и сделки.

 • Пълно обслужване на фирми - кантората предлага пълно обслужване на фирми - от подготовка на учредителната фирмена документация и регистрация на фирмата, до всички сделки и дейности, осъществявани в процеса на нейното функциониране.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или