0884 540 014

Статии

 • Осиновяването по българското семейно право

  Според българското семейно право има две фази на осиновяването-административна (подготвителна) и съдебна, която е същинска фаза на осиновяването.

  Прочети публикацията

 • ДОКУМЕНТИ ПРИ РАЗВОД

  При инициирано производство за развод по взаимно съгласие или по вина на съпруг/а към молбата за развод се прилагат определени документи.В противен случай съдът оставя молбата за развод без движение и дава указания в 7-дневен срок от получаването им да се представят необходимите документи, защото в противен случай делото ще бъде прекратено и молбата върната

  Прочети публикацията

 • БРАК С ЧУЖДЕНЕЦ

  Сключването на брак с чужденец в България е допустимо и до голяма степен прилича на сключването на брак между български граждани

  Прочети публикацията

 • АДВОКАТ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

  Разводът по взаимно съгласие на съпрузите е уреден в действащия Семеен кодекс и по същество представлява писмено споразумение на съпрузите, което следва да е утвърдено от съда в първото по делото заседание.

  Прочети публикацията

 • Документи при развод

  При инициирано производство за развод по взаимно съгласие или по вина на съпруг/а към молбата за развод се прилагат определени документи.В противен случай съдът оставя молбата за развод без движение и дава указания в 7-дневен срок...

  Прочети публикацията

 • Иск за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака

  Един от първите казуси, който възниква при бракоразводно дело, е подялбата на семейното имущество и най-често това е семейното жилище. В тези ситуации се нуждаете от опитен адвокат в бракоразводните дела, който успешно да защити Вашия интерес. Ето един казус от моята адвокатска практика, при който проблемите със семейното жилище по най-бързия и адекватен начин.

  Прочети публикацията

 • Подялба на жилище при бракоразводно дело

  Един от първите казуси, който възниква при развод, е подялбата на семейното имущество и най-често това е семейното жилище. В тези ситуации се нуждаете от опитен адвокат в бракоразводните дела, който успешно да защити Вашия интерес. Ето един казус от моята адвокатска практика, при който проблемите със семейното жилище бяха разрешени по най-бързия и адекватен начин.

  Прочети публикацията