0884 540 014

Сделки за закупуване на недвижими имоти от съдебни изпълнители

В моята практика на адвокат по имотни дела често възникват спорове от всякакво естество между участващите страни. Един от най-интересните казуси се разигра през 2006-та година и е свързан с продажба и придобиване на жилище след сключен предварителен договор между собственика, строителя и купувача. Ето какво се случи и как се намери изход от неприятната ситуация.

Петков активно участвал в сделки за закупуване на недвижими имоти от съдебни изпълнители. При една от продажбите на апартамент в гр.София той се явил като купувач и след като обявил най-високата цена го придобил. Направил му освежителен ремонт и го обявил за последваща продажба. Докато се явявали купувачи за оглед на имота и му били извършвани проверки от потенциалните купувачи за тежести се оказало, че Петков е закупил апартамента от съдебен изпълнител, чийто възбрана върху имота била втора по ред. Потенциалните купувачи заявили на Петков, че първата възбрана все още не е вдигната и че няма да закупят имота докато той не уреди този проблем. Петков отишъл в кантората на съдебния изпълнител, който бил наложил първата по ред възбрана на имота му. От кантората на този съдебен изпълнител заявили, че няма да вдигнат възбраната, защото изпълнителя, от който Петков бил закупил имота не е превел парите от продажбата на апартамента по изпълнителното дело по първата възбрана. Вместо това на Петков му била връчена призовка за принудително изпълнение, в която било отбелязано, че се насрочва дата за оценка, опис и изнасяне на публична продан на имота му заради първата възбрана. Петков заявил, че няма намерение да плаща втори път цената на имота и той бил изнесен на публична продан, където бил закупен от трето лице.


« Назад към всички публикации