0884 540 014

Продажба на апартамент след предварителен договор

В моята практика на адвокат по имотни дела често възникват спорове от всякакво естество между участващите страни. Един от най-интересните казуси се разигра през 2006-та година и е свързан с продажба и придобиване на жилище след сключен предварителен договор между собственика, строителя и купувача. Ето какво се случи и как се намери изход от неприятната ситуация. 

Стоянов решил да закупи апартамент за семейството си в гр. София през 2010г. Собственика на апартамента бил канадски гражданин, който го бил закупил още в състояние на „груб“ строеж през 2006г. от строителя на сградата. Стоянов сключил предварителен договор за покупко-продажба на апартамента със собственика и му заплатил задатък в размер на 20000 лева. Уговорката в предварителния договор била Стоянов след подписването му да влезе в апартамента и да му извърши ремонт, за да може докато дойде време да прехвърлят собствеността му с нотариален акт пред нотариус да е готов за живеене и да настани семейството си в него. Стоянов проверил в Агенция по вписванията апартамента за тежести по партидата на собственика и се оказало, че собственика не е учредявал някакви права в полза на трети лица от 2006`г., когато го е закупил до датата на предварителния договор. Шест месеца след подписването на предварителния договор и след като Стоянов вече бил извършил ремонт на апартамента и се настанил със семейството си на вратата на апартамента позвънили служители от кантората на софийски частен съдебен изпълнител, които заявили на Стоянов, че идват да му правят опис и оценка, защото предстояла публична продан на апартамента. На Стоянов му било показано изпълнителното дело при съдебния изпълнител, по което дело апартамента щял да се продава. Оказало се, че още през 2005г. докато сградата се строяла и преди собственика на апартамента да го закупи от строителя самият строител бил изтеглил от банка кредит, за да построи сградата като в обезпечение учредил ипотека върху цялата сграда в полза на банката. Така Стоянов разбрал, че е подписал предварителен договор за покупка на апартамент, който бил ипотекиран от строителя. Стоянов заявил на продавача, че си иска парите обратно заедно с цената на подобренията от ремонта, а на свой ред продавача му заявил, че разбрал твърде късно за ипотеката и не може да му върне парите и по-добре да ги приспаднат като живее в апартамента без да плаща наем. Стоянов му заявил, че апартамента му харесва и докато се яви купувач да го закупи от съдебния изпълнител ще мине време и се съгласил. Апартамента бил изнесен на публична продан и на третата поред Стоянов участвал като дал наддавателно предложение за 120000 лева. При устните наддавания обаче се появил купувач, който дал 150000 лева и апартамента бил продаден 2 години след подписване на предварителния договор и Стоянов трябвало да го напусне със семейството си.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от адвокат Весела Пенева услуги:

0884/ 54 00 14

или


« Назад към всички публикации